Warszawa bez środków na reprywatyzację . Rząd zmienia zasady.


1.8k
Subksrybuj nas na Google News

Nowela Ustawy zmienia zasady reprywatyzacji.

Nowela rządowej ustawy na temat reprywatyzacji wniesiona do Sejmu , zmienia zasady wypłaty środków przeznaczonych na wypłaty dla Lokatorów.

Wszystkie środki jakimi dysponuje Miasto Stołeczne na wypłaty związane z reprywatyzacją mają być przez ratusz przekazane do Rządowego Funduszu Reprywatyzacji ( który to powołuje do życia nowela ustawy ). Tym samym miasto Warszawa straci prawo do podejmowania decyzji w tej sprawie.

Poselski Projekt Zmian w ustawie o Reprywatyzacji.

Jak możemy przeczytać w projekcje ustawy , klub poselski PiS proponuje kilka ciekawych kwiatków :

7)wart. 29w ust. 1:a)pkt 3a otrzymuje brzmienie:„3a) stwierdza nieważność decyzji reprywatyzacyjnej lub postanowienia w całości lub w części, jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 156§ 1ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. –Kodeks postępowania administracyjnego lub w przepisach szczególnych, albo”,b)pkt 4 otrzymuje brzmienie:„4) jeżeli decyzja reprywatyzacyjna wywołała nieodwracalne skutki prawne,stwierdza jej wydanie z naruszeniem prawa i wskazuje okoliczności, z powodu których nie można jej uchylić albo stwierdzić nieważności; do stwierdzenia zaistnienia nieodwracalnych skutków prawnych zastosowanie ma definicja określona w art. 2 pkt 4.,albo”c) pkt 5 otrzymuje brzmienie:„5) umarza postępowanie rozpoznawcze.”,d) uchyla się pkt 6,8)w art. 31:a)w ust. 1po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:„2a) która nabyła prawa lub roszczenia, o których mowa w art. 7 dekretu, a następnie dokonała ich zbycia lub przeniesienia pod tytułem.„Art. 32. 1. Dochody z tytułu świadczeń, o których mowa w art. 31 ust. 1, art. 31a oraz art. 39 ust. 3, należne Skarbowi Państwa przekazywane są na Fundusz Reprywatyzacji o którym mowa w art. 56 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz. U. z 2019 r. poz. 2181oraz z 2020 r. poz. 284 i 875).2. Fundusz Reprywatyzacji środki, o których mowa w ust. 1,wykorzystuje na wypłatę odszkodowania lub zadośćuczynienia, o którym mowa w art. 33.”;

Jak widać partia rządząca szuka gdzie tylko może środków finansowych na swoje obiecanki wyborcze i żeby obniżyć wartość Miasta Stołecznego Warszawy.

W związku z tym, że środki są przeniesione do Funduszu Reprywatyzacji, m.st. Warszawa traci interes prawny do kwestionowana decyzji (o odszkodowaniach i zadośćuczynieniach) wobec mieszkańców. A skutkiem utraty tego interesu prawnego jest konieczność umorzenia postępowań sądowych wniesionych ze sprzeciw m.st. Warszawy – wyjaśnił Kaleta.

Prawo do wniesienia skargi na decyzje komisji weryfikacyjnej o przyznaniu odszkodowań lub zadośćuczynienia będzie teraz przysługiwało mieszkańcom.

Skoro nie chce tego robić m.st. Warszawa

– W związku z tym, że Rafał Trzaskowski blokuje wypłatę odszkodowań dla mieszkańców pokrzywdzonych reprywatyzacją, konieczna staje się zmiana w zakresie procedury wypłaty tych odszkodowań. Skoro nie chce tego robić m.st. Warszawa i blokuje wypłaty, pozywa mieszkańców przed sąd, to proponujemy, żeby środki, które odzyskała komisja weryfikacyjna, przekazano do Funduszu Reprywatyzacji, który wykona decyzje komisji niezaskarżone przez mieszkańców – powiedział Kaleta.

Kaleta powiedział, że 8,5 mln zł powinno już zostać wypłaconych 250 pokrzywdzonym mieszkańcom.


Podoba Ci się ten artykuł? Udostępnij!

1.8k

Jaka jest Twoja reakcja ?

PŁACZĘ PŁACZĘ
1
PŁACZĘ
ALE WPADKA ALE WPADKA
0
ALE WPADKA
ZABAWNE ZABAWNE
0
ZABAWNE
WOW WOW
2
WOW
NIE LUBIĘ NIE LUBIĘ
0
NIE LUBIĘ
HAHA HAHA
0
HAHA
LUBIĘ TO LUBIĘ TO
0
LUBIĘ TO
NIE WIERZĘ NIE WIERZĘ
1
NIE WIERZĘ
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments