Wybory Prezydenta RP 2020.Krok po kroku,jak głosować.


39
Subksrybuj nas na Google News

Poradnik dla wyborcy.

Wybory Prezydenckie za 19 dni , my przygotowaliśmy dla Czytelników przewodnik po wyborach. Krok po kroku opisujemy , jak wziąć udział w głosowaniu ( korespondencyjnym lub w Lokalu ) , zapraszamy do lektury.

Meldunek i wybór lokalu wyborczego

Jak głosować w lokalu wyborczym w kraju, poza miejscem zameldowania Zacznijmy od wyjaśnienia trzech pojęć: Zameldowanie, to jest zgłoszenie miejsca zamieszkania do wszystkich celów (w tym też wyborczych). Zameldowanie odnotowywane jest w ewidencji ludności czyli w rejestrze PESEL.

Aby się zameldować w danym lokalu, trzeba wykazać prawo do mieszkania tam, co niekiedy jest problematyczne (np. jeśli właściciel wynajmuje komuś mieszkanie nie płacąc od tego podatku, to może nie chcieć dać żadnych dokumentów umożliwiających lokatorowi meldunek).

Rejest wyborczy

• Rejest wyborczy odnotowuje miejsce zamieszkania danej osoby dla celów wyborczych i daje pełnię praw wyborczych w danym miejscu. Rejestr wyborczy jest stały (ten sam rejestr używany jest do wszystkich kolejnych wyborów). Za zwyczaj wyborca wpisany jest do rejestru wyborców pod swoim adresem zameldowania. Jeśli jednak wpisany jest pod innym adresem, to dla celów wyborczych liczy się rejestr, a nie zameldowanie.Aby wpisać się do rejestru wyborców pod adresem innym niż adres zameldowania,wyborca musi udowodnić, że tam mieszka. To jest sprawdzane przez władze gminne(zdarzają się nawet wizyty urzędników w mieszkaniach).

Spis wyborców

•Spis wyborców tworzony jest na podstawie rejestru, oddzielnie do każdych wyborów.W wyborach Prezydenta RP każdy wyborca ma prawo dopisać się do spisu wyborców w dowolnym przez siebie wybranym lokalu wyborczym, podając dowolny adres pobytu. To nie jest w żaden sposób sprawdzane (jeśli mieszkaniec Warszawy dopisze się w Słupsku, to nikt nie będzie żądał od niego dowodu na to, że on rzeczywiście w Słupsku przebywa, ani pytał o przyczyny, dla których chce głosować właśnie tam).

Oczywiście dopisanie się do spisu wyborców w jakimś miejscu powoduje automatyczne skreślenie w miejscu poprzednim (skreślenie dotyczy wyłącznie najbliższych wyborów, gdyż spis wyborców, w przeciwieństwie do rejestru, dotyczy tylko jednych wyborów). Aby głosować w Polsce poza miejscem, w którym dany wyborca wpisany jest do rejestru wyborców, wyborca może użyć jednej z dwóch metod (do wyboru).

Zaświadczenie o prawie do głosowania

Po pierwsze, może uzyskać zaświadczenie o prawie do głosowania (omówione powyżej). Zalety: można je uzyskać aż do piątku poprzedzającego wybory; można go użyć w dowolnym miejscu. Wady: w tym celu trzeba udać się do urzędu gminy lub konsulatu właściwego miejscowo dla miejsca zameldowania; z zaświadczeniem nie można głosować korespondencyjnie.

Dopisanie się do listy wyborców

Po drugie, wyborca może dopisać się do spisu wyborców w miejscu, w którym zamierza głosować, na piśmie lub elektronicznie przez ePUAP. Link, aby zrobić to przez ePUAP: https://www.gov.pl/web/gov/zloz-wniosek-o-dopisanie-do-spisu-wyborcow

Gdzie: w urzędzie gminy właściwym dla miejsca, w którym chcemy głosować. Termin: do 23 czerwca, do końca godzin pracy danego urzędu gminy (konieczność wysłania zgłoszenia przed końcem pracy urzędu gminy w dniu 23 czerwca wydaje się dziwna, jeśli wniosek składany jest drogą elektroniczną – ale takie są przepisy; jeśli wysyłamy zgłoszenie wcześniejszego dnia, to nie ma żadnych ograniczeń godzinowych).

Treść: w przypadku złożenia wniosku przez ePUAP, system sam wskaże, jakie dane są potrzebne. Niezależnie od sposobu złożenia wniosku, należy podać•nazwisko i imię (imiona),•imię ojca,•datę urodzenia,•numer PESEL•adres zamieszkania (ten, pod którym wyborca figuruje w rejestrze wyborców –zazwyczaj jest to adres zameldowania)•miejsce czasowego pobytu – czyli ten adres, pod którym wyborca ma być dopisany.Dwie opisane tu procedury można łączyć.

Np. wyborca, który mieszka w Warszawie będąc zameldowany gdzie indziej, ale w dniu głosowania będzie w podróży, może się dopisać w Warszawie, a następnie pójść do urzędu dzielnicy (który w Warszawie pełni funkcje urzędu gminy) i uzyskać zaświadczenie o prawie do głosowania, którego będzie mógł użyć w dowolnym lokalu wyborczym.

Jak głosować korespondencyjnie w Polsce

Aby głosować korespondencyjnie w Polsce, należy zgłosić to w urzędzie gminy. Poniżej używamy słowa „kwarantanna”, aby zbiorczo opisać trzy oddzielne sytuacje związane z epidemią: kwarantannę, izolację i izolację domową. We wszystkich trzech przypadkach dana osoba podlega zakazowi opuszczania miejsca pobytu.

Termin: do 16.06 (dla osób poddanych kwarantannie, termin upływa później, a mianowicie 23.06; jeśli kwarantanna zaczęła się po 23.06, termin upływa 26.06). Gdzie: w urzędzie gminy właściwym dla adresu, pod który chcemy otrzymać pakiet do głosowania korespondencyjnego.

Warunek: Wyborca może głosować korespondencyjnie tylko w gminie, w której jest wpisany do spisu wyborców. Aby głosować korespondencyjnie w innej gminie, należy najpierw dopisać się tam do spisu wyborców (procedura opisana powyżej), a dopiero potem można zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego.Sposób: ustnie, pisemnie lub przez ePUAP.

Link, aby zrobić to przez ePUAP: https://www.gov.pl/web/gov/zgloszenie-glosowania-korespondencyjnego-dla-osob-glosujacych-w-polsce

Treść: w przypadku złożenia wniosku przez ePUAP, system sam wskaże, jakie dane są potrzebne. Niezależnie od sposobu złożenia wniosku, należy podać•nazwisko i imię (imiona),•imię ojca,•datę urodzenia,•numer PESEL,•numer telefonu lub adres poczty elektronicznej,•adres, na który ma być wysłany pakiet wyborczy; zamiast wskazywać adres, wyborca może zadeklarować, że osobiście odbierze pakiet wyborczy w urzędzie gminy.

Ponadto we wniosku należy podać, czy wyborca chce głosować w sposób przewidziany dla osób niepełnosprawnych lub podlegających kwarantannie. Rozróżnienie jest następujące:•Wyborca, który nie znajduje się w żadnej z tych sytuacji, otrzymuje pakiet wyborczy pocztą, do skrzynki pocztowej, bez pokwitowania (tak, jak dostarcza się listy zwykłe);ewentualnie pakiet może mu zostać dostarczony do mieszkania za pokwitowaniem przez urzędnika gminy; jeśli wyborca tak zdecydował, może on odebrać pakiet osobiście w urzędzie gminy.

Taki wyborca odsyła kopertę zwrotną (po wypełnieniu znajdujących się tam dokumentów) pocztą lub odnosi ją (sam lub korzystając z usługi innej osoby) do urzędu gminy lub bezpośrednio do lokalu wyborczego,•Do wyborcy, który podlega kwarantannie, listonosz lub urzędnik gminny przynosi pakiet wyborczy do mieszkania (nie do skrzynki pocztowej).

Wówczas wyborca ma 10 minut, by wypełnić dokumenty i włożyć je do koperty zwrotnej, po tym czasie listonosz odbiera od niego kopertę zwrotną. Dzięki temu wyborca nie musi nigdzie odnosić koperty zwrotnej.•Wyborca niepełnosprawny może, ale nie musi, według swojego wyboru zostać obsłużony tak, jak wyborca podlegający kwarantannie.

Gdzie szukać więcej informacji na temat Wyborów Na Urząd Prezydenta ? podajemy przydatne linki dla osób zainteresowanych


Podoba Ci się ten artykuł? Udostępnij!

39

Jaka jest Twoja reakcja ?

PŁACZĘ PŁACZĘ
0
PŁACZĘ
ALE WPADKA ALE WPADKA
0
ALE WPADKA
ZABAWNE ZABAWNE
0
ZABAWNE
WOW WOW
0
WOW
NIE LUBIĘ NIE LUBIĘ
0
NIE LUBIĘ
HAHA HAHA
0
HAHA
LUBIĘ TO LUBIĘ TO
0
LUBIĘ TO
NIE WIERZĘ NIE WIERZĘ
0
NIE WIERZĘ
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments