Zmiany w Wypłatach 500+. Deficyt zmieni zasady.


1 Udostępnienie
Subksrybuj nas na Google News

500 plus mogłoby być wypłacane w formie bonu. O takim rozwiązaniu wspominały już była wicepremier Jadwiga Emilewicz oraz prezes ZUS, prof. Gertruda Uścińska. Panie zgodnie mówiły, że wielki system informatyczny stworzony do wypłaty bonu turystycznego nie może zostać zaprzepaszczony, a ogromna ilość zebranych danych pozwoliłaby na wypłatę świadczenia 500 plus w podobnej do bonu formie.

Rozwiązanie wzbudziło ogromne kontrowersje wśród beneficjentów, których interesuje wyłącznie fizyczna gotówka, ale znalazło aprobatę wśród nielicznych.Warto jednak zaznaczyć, że już obecnie istnieją zaplanowane zmiany w 500 plus. Zgodnie z terminarzem rządu, w czerwcu 2021 roku dojść ma do właśnie takich aktualizacji w programie. Obecny okres rozliczeniowy programu trwa do 31 maja 2021 roku. Nowinki w sprawie świadczenia zakładają wprowadzenie docelowego rocznego okresu rozliczeniowego. Ten zacząłby się 1 czerwca 2021 i potrwałby do 31 maja 2022.

Efekty 500 plus – liczba nowych dzieci

  • 2015: 369.000
  • 2016: 382.000
  • 2017: 402.000
  • 2018: 388.000

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

  1. dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
  2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
  3. pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
  4. członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej;

500 plus to fundamentalny program Prawa i Sprawiedliwości, którego anulowanie skutkowałoby utratą poparcia, a co się z tym wiąże, z pewnością i władzy w kolejnych wyborach. W związku z ogromnym deficytem gospodarczym sięgającym rzędu 80 mld zł wielu ekspertów dywaguje na temat tego, co stanie się z 500 plus i innymi programami społecznymi. Czy zostaną wycofane? A może zwaloryzowane?

Z informacji które dochodzą z kręgów rządowych , część polityków PiS jest jednak za zmodyfikowaniem wypłacanego zasiłku dla dzieci , znanego bardziej jako 500+. Liczymy się z niezadowoleniem części beneficjentów , ale deficyt budżetu wynosi już 80 miliarda złotych i trzeba jakoś ratować budżet.


Podoba Ci się ten artykuł? Udostępnij!

1 Udostępnienie

Jaka jest Twoja reakcja ?

PŁACZĘ PŁACZĘ
0
PŁACZĘ
ALE WPADKA ALE WPADKA
0
ALE WPADKA
ZABAWNE ZABAWNE
0
ZABAWNE
WOW WOW
0
WOW
NIE LUBIĘ NIE LUBIĘ
0
NIE LUBIĘ
HAHA HAHA
2
HAHA
LUBIĘ TO LUBIĘ TO
0
LUBIĘ TO
NIE WIERZĘ NIE WIERZĘ
0
NIE WIERZĘ