fbpx

#Murem za Pawłem Juszczyszynem . Wolne Sądy-Wolni Obywatele .Vendetta Ziobry na niepokornych sędziach.


Subksrybuj nas na Google News
[boombox_dropcap style=”primary” font_size=”70px” color=”red”
class=”class-name”] W [/boombox_dropcap]

cztery dni po wyroku TSUE z 19 .11. 2019 w którym Trybunał stwierdził, że Sąd Najwyższy powinien zbadać wątpliwości co do legalności działania neo-KRS i jej powołań sędziowskich, sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie Paweł Juszczyszyn zawiesił sprawę odwoławczą, by zbadać, czy sędzia, który wydał wyrok w I instancji, został właściwie powołany.26 listopada 2019 .Sędzia Paweł Juszczyszyn został odwołany z delegacji do Sądu Okręgowego po tym, jak zażądał z Kancelarii Sejmu list poparcia do neo-KRS. Zaczęło się karanie sędziów za decyzje niezgodne z oczekiwaniami polityków PiS .Dzieje się tak mimo apeli i opinii instytucji pozarządowych, międzynarodowych, unijnych- że karanie sędziego za merytoryczne orzeczenie to pogwałcenie zasady niezależności sądów, zasady praworządności i gwarancji praw obywatelskich.

 Sędzia Juszczyszyn powołał się na wyrok TSUE, a konkretnie na przedstawione tam wątpliwości m.in. co do tego, czy członkowie neo-KRS, kandydując, mieli wymagane pisowską ustawą o KRS poparcie sędziów. Sąd okręgowy w Olsztynie pod rygorem grzywny wezwał Kancelarię Sejmu do ujawnienia list poparcia kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa. Wezwanie zostało wysłane po poddającym w wątpliwość niezależność nowych sędziów KRS od władzy ustawodawczej i wykonawczej wyroku Trybunału.

PiS ukrywa te listy, a Jan Nowak, prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, wydał kancelarii Sejmu zakaz wykonania prawomocnego wyroku NSA nakazującego ujawnienie list.

W ten sposób ,w oparciu o wyrok TSUE ,zakwestionowane zostało prawo sędziów nominowanych przez neo-KRS do orzekania.

W reakcji na postanowienie sądu w Olsztynie wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik  zasugerował, że sędzia może być za swoje orzeczenie ukarany:

„Uważam, że to, co się stało w Olsztynie, powinno być bardzo dokładnie zbadane. Słyszałem o podobnej sprawie w Krakowie. Uważam, że to jest delikt dyscyplinarny. Te działania prowadzą do anarchii”

Sędzia Paweł Juszczyszyn w toku postępowania w sposób nieuprawniony podważył status powołanego przez Prezydenta RP sędziego, który w tej samej sprawie wydał wyrok w pierwszej instancji – twierdzi Ministerstwo Sprawiedliwości. I dodaje, że takie działanie stanowi niedopuszczalną ingerencję w działania konstytucyjnych organów oraz prowadzić może do chaosu i anarchii.

Minister sprawiedliwości odwołał sędziego Juszczyszyna  z delegacji w Sądzie Okręgowym w Olsztynie . To ma być zapewne ostrzeżenie dla sędziów.

Sędzia Juszczyszyn, żądając  od kancelarii Sejmu ujawnienia listy poparcia dla kandydatów do neo-KRS, doskonale zdawał sobie sprawe z możliwych konsekwencji. Mógł być pewny odwołania, czy też postępowania dyscyplinarnego, które  zresztą natychmiast  wdrożono. Orzekł tak, jak dyktowało mu sumienie i prawo .

“sędzia nie może bać się polityków, nawet jeśli mają wpływ na jego karierę

Oświadczenie Juszczyszyna w Sądzie Rejonowym w Olsztynie

Nazywam się Paweł Juszczyszyn, jestem sędzią Sądu Rejonowego w Olsztynie do wczoraj delegowanym do orzekania w Sądzie Okręgowym. W związku z odwołaniem mnie z delegacji do Sądu Okręgowego chcę podkreślić, że prawo stron do rzetelnego procesu jest dla mnie ważniejsze od mojej sytuacji zawodowej. Sędzia nie może bać się polityków, nawet jeśli mają wpływ na jego karierę. Apeluję do koleżanek i kolegów sędziów aby zawsze pamiętali o rocie ślubowania sędziowskiego, orzekali niezawiśle i odważnie -napisał  Paweł  Juszczyszyn.

Przerwana delegacja

W olsztyńskim sądzie rozpatrywana była sprawa, w której orzekał wskazany przez KRS sędzia.

Sędzia, który wyrokował w tej sprawie w pierwszej instancji, otrzymał nominację sędziowską na podstawie uchwały podjętej przez nową KRS. W ocenie sądu odwoławczego, w świetle przywołanego wyżej wyroku TSUE, taka sytuacja może budzić wątpliwości, czy zapadłe w sprawie orzeczenie zostało wydane przez osobę do tego uprawnioną

 informowała rzecznik prasowa Sądu Okręgowego w Olsztynie Agnieszka Żegarska.

Rzecznik prasowa sądu w Olsztynie poinformowała w poniedziałek wieczorem, że Paweł Juszczyszyn – sędzia, który ubiegał się o ujawnienie list poparcia KRS, został odwołany.

W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy pismo z Ministerstwa Sprawiedliwości, że delegacja temu sędziemu została cofnięta. Resort powołał się na art. 70 Ustawy o ustroju sądów powszechnych, który mówi o tym, że resort w każdej chwili może cofnąć delegację –

 powiedziała rzecznik.

 Juszczyszyn był na delegacji do Sądu Okręgowego od początku września, miał orzekać w sądzie wyższej instancji do końca lutego 2020 roku. Resort sprawiedliwości nie uzasadnił powodów cofnięcia delegacji Juszczyszyna, podał jedynie podstawę prawną swojej decyzji (art. 70 Ustawy o ustroju sądów powszechnych, który mówi o tym, że MS w każdej chwili może cofnąć sędziemu delegację).

Sędzia Paweł Juszczyszyn w toku postępowania w sposób nieuprawniony podważył status powołanego przez Prezydenta RP sędziego, który w tej samej sprawie wydał wyrok w pierwszej instancji .Działanie stanowi niedopuszczalną ingerencję w działania konstytucyjnych organów oraz prowadzić może do chaosu i anarchii.- 

– twierdzi Ministerstwo Sprawiedliwości. 

Minister sprawiedliwości , prokurator generalny Zbigniew Ziobro, odnosząc się do odwołania z delegacji sędziego Pawła Juszczyszyna powiedział:

– Rolą sądu jest sprawiedliwie i uczciwie sądzić, a nie bawić się w politykę i podważać status innych sędziów oraz fundamenty ustrojowe RP  

Sprawiedliwie  to znaczy zgodnie z  wolą ministra.

Nie wchodź w spór z ministrem sprawiedliwości-prokuratorem generalnym, bo będzie kara !

Alina Czubieniak,sędzia Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim , została prawomocnie uznana winną w sprawie dyscyplinarnej.

Nakazała ponowne rozpoznanie sprawy niepełnosprawnego człowieka, którego Prokuratura oskarżyła, zatrzymała i nie zapewniła mu obrońcy! To skandaliczne postępowanie spowodowało wzorową reakcje Sędzi Czubieniak.

Została skazana za to, że zakwestionowała skazanie na areszt osoby niepełnosprawnej intelektualnie bez przyznania tej osobie obrońcy.

Osoby zasiadające w składzie „Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego” utworzonej i zapełnionej przez Nową KRS wydały pierwszy wyrok skazujący sędziego-
mimo treści wyroku TSUE dającego kompetencje do badania legalności i niezawisłości sędziów tej Izby,

Stało się to osobistym odwołaniu  Prezesa Solidarnej Polski i Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro!

Sędzia  została ukarana za sprawiedliwe orzeczenie, bo chciał tego Ziobro.

W obronie Aliny Czubieniak interweniowali m.in. Stowarzyszenie Iustitia, American Bar Association (amerykańska organizacja adwokatów), Amnesty International Polska, Fundacja Batorego Specjalny sprawozdawca ONZ ds. niezależności sędziów i prokuratorów Diego Garcia Sayan zażądał od rządu polskiego wyjaśnień w tej sprawie.

Ten „wyrok” ma być przestrogą dla sędziów: nie wchodź w spór z ministrem sprawiedliwości/prokuratorem generalnym, bo będzie kara. 

To też przełom, ponieważ osoby zasiadające w Izbie Dyscyplinarnej nie uszanowały wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE. To znak, że upolitycznienie i uzależnienie sądów od woli polityków to najważniejszy cel.

Tak jak dla sędzi Czubieniak ważny był sprawiedliwy i bezstronny sąd, tak powinno to być ważne dla każdego obywatela. A państwo polskie już nie daje tej gwarancji. Można to porównać do sytuacji, gdy jesteśmy chorzy, idziemy do przychodni, ale nie wiemy, czy leczy nas lekarz, czy przedstawiciel handlowy jednej firmy farmaceutycznej. My, sędziowie, nadal robimy wszystko, by przywrócić normalność i gwarancje państwa prawa –

 komentuje sędzia Olimpia Barańska – Małuszek ze stowarzyszenia Iustitia dla Gazety Lubuskiej.

Wolne Sądy = Wolni Obywatele

Paweł Juszczyszyn
Olimpia Barańska – Małuszek
Krystian Markiewicz
Monika Frąckowiak
Alina Czubieniak
Waldemar Żurek

i wielu, wielu innych …są ofiarami hejtu i represji , ponieważ NIE ZGADZAJĄ SIE na ubezwłasnowolnienie sądów.

Pokażmy solidarność tym, którzy sprawują swój urząd w zgodzie z przysięgą sędziowską !

Władza sądownicza jest autonomiczną III władzą w państwie prawa i nie może pochodzić  z nadania politycznego, bo kiedy politycy w całości opanują sądy nic ich nie powstrzyma przed narzuceniem każdej i każdemu swojej woli. Zdobycie i utrzymanie władzy-tylko na tym zależy obecnie tym, którzy niszczą niezależnych sędziów.


Podoba Ci się ten artykuł? Udostępnij!

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments