fbpx

“To reorganizacja” powiedział prezes sądu w Toruniu. Sędzia ukarała Sobecką, nagle po 20 latach orzekania traci gabinet i sekretarza z którym pracowała 10 lat.


screenshot
Subksrybuj nas na Google News

Szykany wobec sędzi z Torunia, bo broni wolnych sądów i działa w Iustitii? W przeszłości ukarała Sobecką (PiS) za bezprawne zapłacenie grzywny za o. Rydzyka. Prezes sądu zaprzecza donosi Nowości Dziennik Toruński.

29 lutego ukazał się –

Raport: Wymiar sprawiedliwości pod presją. Lata 2015-2019

4 LATA UDERZANIA W POLSKICH SĘDZIÓW I PROKURATORÓW. RAPORT STOWARZYSZENIA SĘDZIÓW POLSKICH „IUSTITIA” WE WSPÓŁPRACY ZE STOWARZYSZENIEM PROKURATORÓW LEX SUPER OMNIA

Raport sporządzony przez pięciu sędziów i jednego prokuratora przedstawia na 214 stronach skalę represji wobec polskich sędziów i prokuratorów w latach 2015 – 2019, czyli w okresie wprowadzania tzw. reform sądownictwa przez obecną władzę. Publikacja podzielona jest na 2 części: pierwszą dotyczącą sędziów oraz drugą dotyczącą prokuratorów.

Część I raportu – wpływanie na sędziów

W części pierwszej omówione są szczegółowo przypadki wpływania na 34 sędziów poprzez represje o charakterze twardym – czyli działania podejmowane przez rzeczników powołanych przez Ministra Zbigniewa Ziobrę: Piotra Schaba, Michała Lasotę oraz Przemysława Radzika.  Są to rozmaite czynności wyjaśniające lub wszczęte postępowania dyscyplinarne w związku z działalnością orzeczniczą i pozaorzeczniczą sędziów. Opisane są tutaj również przypadki represji o charakterze miękkim w stosunku do 25 sędziów – min. szkalowanie, przenoszenia do innych wydziałów, wszczynanie postępowań karnych przez prokuraturę, likwidacja wydziału, pozbawienie funkcji. 

Część II raportu – wpływanie na prokuratorów

W drugiej części możemy przeczytać o represjach, które dotknęły prokuratorów, którzy z rozmaitych powodów nie spodobali się obecnej władzy – czy to za wyrażane opinie, czy to za działania nie pomyśli dominującej dziś opcji politycznej. Na liście prokuratorów zdegradowanych do jednostek niższego szczebla znalazło się aż 99 osób. 

“Reorganizacja” wg prezesa sądu w Toruniu powołanego przez Zbigniewa Ziobro.

Po 20 latach orzekania w pionie karnym sędzia Aleksandra Marek-Ossowska pracująca w Sądzie Rejonowym w Toruniu straciła swojego sekretarza z którym współpracowała od 10 lat, został przeniesiona do obskurnego pokoju bez telefonu służbowego. Wiceprezes sądu Krzysztof Dąbkiewicz już czterokrotnie usiłował ją przenieść z wydziału karnego do gospodarczego.

Sprawa z przed lat chodziło o nielegalną zbiórkę pieniędzy przez O. Rydzyka

W 2013 ukarała Sobecką (PiS) za bezprawne zapłacenie grzywny za o. Rydzyka. Posłanka PiS Anna Sobecka musiała zapłacić 3,5 tys. zł – zdecydował sąd rejonowy w Toruniu.

Dyrektor Radia Maryja został w 2011 r. ukarany prawomocnie grzywną za wykroczenie, polegające na prowadzeniu nielegalnej zbiórki pieniędzy na finansowanie Telewizji Trwam, Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej oraz wierceń geotermalnych, realizowanych przez Fundację Lux Veritatis. Grzywnę 27 lutego 2012 r. zapłaciła posłanka Sobecka.

Sąd orzekł także przepadek 3,5 tys. zł zapłaconej grzywny za o. Rydzyka i przekazanie kwoty na Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II – Hospicjum “Światło” w Toruniu, a także zdecydował, że Anna Sobecka musi zapłacić 350 zł opłaty sądowej i obciążył ją wydatkami sądowymi w wysokości 100 zł.

Sędzia Aleksandra MAREK-OSSOWSKA wymieniona była w raporcie Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia. Tak opisuje warunki w jakich przyszło jej pracować.

9. Aleksandra MAREK-OSSOWSKA – sędzia Sądu Rejonowego w Toruniu WYDZIAŁ Wydział II Karny

RODZAJ REPRESJI bezpodstawne przeniesienie do innego wydziału, szykany poprzez nadzór administracyjny, pogarszanie warunków pracy

DATA maj–grudzień 2018 r.W okresie od maja do grudnia 2018 r. wiceprezes Sądu Rejonowego w Toruniu Krzysztof Dąbkiewicz czterokrotnie usiłował przenieść sędzię Sądu Rejonowego w Toruniu Aleksandrę Marek-Ossowską z wydziału karnego do wydziału gospodarczego, po 20 latach pracy tylko w pionie karnym.W maju wiceprezes Sądu Rejonowego wystąpił z pierwszym wnioskiem o przenie-sienie sędzi do wydziału gospodarczego. Kolegium Sądu Okręgowego jednoznacznie negatywnie zaopiniowało ten wniosek, uznając że nie jest najmłodszym stażem sędzią w pionie karnym ani w dotychczasowym wydziale – XII karnym. Najmłodszym stażem sędzią w wydziale był właśnie wiceprezes Sądu Rejonowego, który trafi ł do niego 6 lat później niż sędzia Aleksandra Marek-Ossowska. Kolegium wskazało sędziego z wydziału wykonywania orzeczeń karnych jako osobę, która powinna przejść do wydziału gospo-darczego i go wspomóc. Z przyczyn proceduralnych do tego przeniesienia nie doszło.W tym czasie sędzia poinformowała w swoim stanowisku członków kolegium o tym, że aktualizuje podręcznik prof. dr hab. Andrzeja Marka „Prawo wykroczeń, materialne i procesowe” i że podjęła pracę nad przerwanym doktoratem z prawa karnego.Pomimo tego wiceprezes Sądu Rejonowego, odpowiedzialny za pion karny, w czerwcu ponownie zaproponował sędziego Aleksandrę Marek-Ossowską i jeszcze jednego sędziego z pionu karnego do przeniesienia do wydziału gospodarczego.Ponownie kolegium SO (już w innym składzie po zmianie przepisów) negatywnie zaopiniowało ten wniosek i wskazało tego ostatniego sędziego oraz ponownie sędziego z wydziału wykonawczego jako osoby, które należy przenieść. Kolegium SA, na dzień przed zmianą przepisów u.s.p., uwzględniło ich odwołania.We wrześniu wiceprezes Sądu Rejonowego po raz trzeci złożył do kolegium SO wniosek o przeniesienie sędziego Aleksandry Marek-Ossowskiej i przewodniczącej wydziału XII Karnego sędziego Marioli Adamczyk, uzasadniając to tym, że z dniem 1.10.2018 r. wy-dział XII Karny ulega zniesieniu. Kolegium ponownie negatywnie zaopiniowało wniosek o przeniesieniu obu sędziów. Również negatywną opinię na piśmie wyraził wiceprezes Sądu Okręgowego, odpowiedzialny za pion karny. Pomimo negatywnej opinii w październiku 2018 r. sędziemu Aleksandrze Marek-Ossowskiej i sędziemu Marioli Adamczyk z byłego wydziału XII karnego doręczono nowe podziały czynności. Od tego podziału czynności wskazani sędziowie złożyli odwołania do KRS.83 Wymiar sprawiedliwości pod presją – represje jako metoda walki przejęcie kontroli…W grudniu 2018 r., nie czekając na rozstrzygnięcie poprzedniego odwołania, doręczono im nowe podziały czynności przewidujące orzekanie w wydziale gospodarczym w 2019 r. Ponownie złożyły odwołania, które w styczniu 2019 r. KRS uwzględnił, wskazując, że w takich sytuacjach przeniesione winny zostać osoby najmłodsze stażem w pionie.Pod koniec września 2018 r. wiceprezes Sądu Rejonowego polecił sędziemu Aleksandrze Marek-Ossowskiej opuścić dotąd zajmowany pokój i przeniósł ją do pokoju bez telefonu, internetu, z szafami na archiwum w bardzo złym stanie technicznym. Jednocześnie zabrał sekretarkę, z którą pracowała ponad 10 lat i nie przydzielił miejsca parkingowego. Objął również nadzorem administracyjnym wszystkie sprawy z jej referatu w liczbie 120, nakazując pisanie comiesięcznych sprawozdań z każdej z tych spraw. Ponadto w grudniu 2018 r. wiceprezes Sądu Rejonowego zwrócił jej uwagę w trybie art. 37 – Prawo o ustroju sądów powszechnych, uzasadniając to tym, że miała nie nadać biegu w sprawach pozostających w jej referacie. Od zwróconej uwagi złożyła zastrzeżenia, wskazując, że we wszystkich wymienionych w uwadze sprawach już był nadany bieg. Wiceprezes nie uwzględnił jednak zastrzeżeń sędziego i przekazał sprawę do sądu dyscyplinarnego, motywując to za małą załatwialnością spraw. W marcu 2018 r. sąd dyscyplinarny przy Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku uwzględnił zastrzeżenia sędziego Aleksandry Marek-Ossowskiej w całości i uchylił zwróconą uwagę.Źródło: bezpośredni wywiad z sędzią Aleksandrą Marek-Ossowską.


Podoba Ci się ten artykuł? Udostępnij!

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments