fbpx

500+ nie pomogło, Wzrosła bieda w Polsce. Zaskakujące dane GUS. Gdzie są te bogactwa co nas podobno otaczają?


Subksrybuj nas na Google News

GUS regularnie, co rok, oblicza i publikuje wskaźniki dotyczące zasięgu ubóstwa ekonomicznego w Polsce opierając się na wynikach badań budżetów gospodarstw domowych. Najgorsza sytuacja jest. w gospodarstwach domowych z trojgiem dzieci w wieku 0-17 lat, wzrósł aż o 2,1% i wynosi w tej chwili 9,7% populacji tej grupie ! Podobna sytuacja jest wśród osób z wykształcenie najwyżej gimnazjalnym.

Gus bada trzy rodzaje ubóstwa – skrajne, relatywne i ustawowe. Głownie mierzy się je poziomem dochodu. Adekwatnie będzie to 595 zł, 810 zł i 710zł miesięcznie na osobę.

GUS

W zależności od przyjętej granicy dochodów, zasięg ubóstwa kształtował się na zbliżonym lub nieco wyższym poziomie niż w 2017 r. Najwyraźniej wzrosła stopa ubóstwa skrajnego – o ok. 1 p. proc. Jest to ubóstwo na poziomie minimum egzystencji z bardzo niski poziome zaspokojenia potrzeb. 

Wzrost ubóstwa dotyczył w większym stopniu mieszkańców wsi niż miast. Znacząco zwiększyło się ubóstwo wśród gospodarstw domowych utrzymujących się głównie ze świadczeń społecznych (innych niż emerytury i renty). Odnotowano także wzrost zasięgu ubóstwa wśród gospodarstw domowych z dziećmi. Za punkt wyjścia do ustalania granic ubóstwa skrajnego bierze się poziom minimum egzystencji obliczony przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych dla 1-osobowego gospodarstwa pracowniczego, a następnie mnoży się tę wartość przez liczbę osób w gospodarstwie domowym wg oryginalnej skali ekwiwalentności OECD.

Komu najczęściej nie wystarcza do pierwszego ?

W grupie społeczno-ekonomicznej najlepiej radzą sobie osoby pracujące na własny rachunek. Wzrost o prawie 4% wyniósł u osób utrzymujących się z innych niezarobkowych źródeł. Ta grupa należy do najbardziej zagrożonych ubóstwem.

Zasięg ubóstwa skrajnego w 2017 r. i 2018 r. wg typów gospodarstw domowych zmalał w gospodarstwach 1-osobowych, w pozostałych wszędzie wzrósł, najbardziej wśród gospodarstw z co najmniej trojgiem dzieci o 0,6 %

W gospodarstwach domowych z dziećmi w wieku 0-17 lat, wzrósł w każdej badanej grupie z jednym, dwojgiem i trojgiem dzieci. Najbardziej z trojgiem dzieci aż o 2,1% i wynosi w tej chwili 9,7% populacji tej grupie.

GUS

Ubóstwo skrajne wg wieku osób. Tutaj dane są najbardziej zaskakujące ponieważ największy wzrost nastąpił w grupie od 0-17 lat i wyniósł 1,3%, wynika to ze zwiększenia ubóstwa śród dzieci rodzin wielodzietnych. Następna grupa 18-64 odnotowała wzrost 1,1%.

Wykształcenie wyraźnie różnicuje zagrożenie ubóstwem. Największy wzrost ubóstwa skrajnego odnotowano w co najwyżej gimnazjalne 1,9 %,oraz zasadnicze zawodowe 1,8%. Przerażające są dane mówiące że w Polsce na granicy ubóstwa żyje prawie 12% populacji z co najwyżej gimnazjalnym.

Ubóstwo skrajne wg obecności osób z orzeczeniem o niepełnosprawności w gospodarstwie domowym, największy wzrost odnotowano tam gdzie niepełnosprawny jest głową rodziny wzrost aż o 1,7%.

GUS

W 2018 r. wzrost stopy ubóstwa skrajnego dotyczył głównie mieszkańców wsi i wzrósł na wsi aż o 2,1% . Wzrosło też ubóstwo w najmniejszych miastach. Nieznacznie zmniejszyła się natomiast stopa ubóstwa skrajnego w największych ośrodkach miejskich.

GUS

Podoba Ci się ten artykuł? Udostępnij!

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments