fbpx

Czy pedofile w Polsce dostaną drugą szansę? Przyłębska zdecyduje?


2 Udostępnienia
Subksrybuj nas na Google News

Już za tydzień Trybunał Konstytucyjny zadecyduje czy pedofile będą wykreślani z rejestru karnego. Skargę na obecnie obowiązujące przepisy zgłosił jeden z obywateli skazany za usiłowanie popełnienia przestępstwa, o którym mowa w art. 200 k.k.

W następną środę, 16 grudnia, nastąpi publiczne ogłoszenie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego czy art. 106a k.k. jest zgodny z ustawą zasadniczą. Przepis, o którym mowa stanowi, że “nie podlega zatarciu skazanie na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, jeżeli pokrzywdzony był małoletnim poniżej lat 15”.

Problemy byłego skazanego. Uważa, że dokonano jego stygmatyzacji.

W październiku 2016r. przepis został zaskarżony do Trybunału Konstytucyjnego przez jednego z obywateli. Mężczyzna w 2007r. został skazany na rok pozbawienia wolności za usiłowanie popełnienia przestępstwa z art. 200 k.k. Przepis, o którym mowa stanowi, że zabronione jest obcowanie płciowe z osobą poniżej 15 roku życia, ale także dopuszczenie się wobec osoby małoletniej innej czynności seksualnej lub doprowadzenie jej do poddania się takim czynnościom.

Skazany po odbyciu kary rozpoczął walkę przed sądami powszechnymi o zatarcie skazania ponieważ chciał się zatrudnić w firmie ochroniarskiej, a ta wymagała zaświadczenia o niekaralności. Według niego aktualnie obowiązujący przepis dokonał jego stygmatyzacji co utrudnia mu powrót do społeczeństwa i uniemożliwia podjęcie pracy. Przed Trybunałem Konstytucyjnym próbuje wykazać, że zaskarżony przepis jest sprzeczny z prawem do poszanowania godności człowieka, do ochrony czci i dobrego imienia oraz niezgodny z art. 40 ustawy zasadniczej, który zakazuje m.in. nieludzkiego lub poniżającego karania. Według mężczyzny wypominanie skazanemu przez całe życie, że został skazany jest po prostu niehumanitarne.

Rozbieżne stanowiska zainteresowanych stron

W postępowaniu swój udział zapowiedział już Rzecznik Praw Obywatelskich. Według rzecznika obowiązujący przepis odbiera skazanym możliwość powrotu na łono społeczeństwa. Współcześnie rozumiane prawo karne “oprócz funkcji represyjnej, pełni także rolę ochronną oraz sprawiedliwościową i powinno mieć przede wszystkim na celu przywrócenie jednostki do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie”. Podkreśla jednak, iż jego wątpliwości dotyczą tylko kwestii całkowitego wyłączenia możliwości zatarcia skazania.

W przeciwieństwie do Rzecznika Praw Obywatelskich, Sejm nie dostrzega naruszenia ustawy zasadniczej w zaskarżonym przepisie. Według Sejmu sprawcy tego typu przestępstw bardzo często wykazują trwałe problemy psychiczne, co potencjalnie może stanowić zagrożenie dla małoletnich w przyszłości. W uzasadnieniu stanowiska Sejmu przesłanym do Trybunału Konstytucyjnego czytamy “zaskarżone rozwiązanie ma zatem na celu minimalizowanie ryzyka ponownego popełnienia przestępstwa poprzez kontrolę społeczną sprawcy i m.in. uniemożliwienie mu wykonywania pracy wymagającej posiadania określonych predyspozycji psychofizycznych oraz kwalifikacji etycznych, w tym w zawodach, których wykonywanie jest związane z przebywaniem w otoczeniu małoletnich”.

Jeżeli w środę Trybunał Konstytucyjny uzna przepis za niekonstytucyjny to ustawodawca będzie musiał znaleźć nowe rozwiązanie dla przepisu, który od lat budzi wiele kontrowersji.

Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak popiera pedofilię!? Skandal.

PILNE: Abp. Gądecki wydaje oświadczenie w sprawie pedofilii i Jana Pawła II.


Podoba Ci się ten artykuł? Udostępnij!

2 Udostępnienia

Jaka jest Twoja reakcja ?

PŁACZĘ PŁACZĘ
0
PŁACZĘ
ALE WPADKA ALE WPADKA
0
ALE WPADKA
ZABAWNE ZABAWNE
0
ZABAWNE
WOW WOW
0
WOW
NIE LUBIĘ NIE LUBIĘ
0
NIE LUBIĘ
HAHA HAHA
0
HAHA
LUBIĘ TO LUBIĘ TO
0
LUBIĘ TO
NIE WIERZĘ NIE WIERZĘ
0
NIE WIERZĘ
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments