fbpx

Stowarzyszenie Rad Adwokackich USA domaga się przywrócenia porządku prawnego w Polsce


Subksrybuj nas na Google News
[boombox_dropcap style=”primary” font_size=”70px” color=”red”
class=”class-name”] S [/boombox_dropcap]

towarzyszenie Rad Adwokackich USA @ABAesq Izba Dyscyplinarna SN i KRS nie są niezależne od władzy. Nalegamy na rząd aby wykonał wyrok SN oraz rozpatrzył ponownie wszystkie spr dyscyplinarne sędziów krytycznych wobec polityki rządu.

WASZYNGTON, 11 grudnia 2019 r. – Amerykańska Izba Adwokacka z zadowoleniem przyjmuje niedawne orzeczenie Sądu Najwyższego Polski, który stwierdził, że polska izba dyscyplinarna tego sądu i Krajowa Rada Sądownictwa nie są wystarczająco niezależne od organów wykonawczych i ustawodawczych.

Nie z Francji, nie z Niemiec, wiemy skąd rząd skopiował nowe przepisy o sądach- Szok to kopia przepisów z ZSRR !


Oba podmioty zostały skrytykowane przez polskie społeczeństwo obywatelskie i międzynarodowe organizacje praworządne za wywieranie niewłaściwego wpływu politycznego na polski system sądowniczy.

19 listopada Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, że polski Sąd Najwyższy musi ustalić, czy te dwa organy są wystarczająco wolne od wpływów wykonawczych i legislacyjnych, aby przestrzegać przepisów polskich i unijnych. 5 grudnia polski Sąd Najwyższy stwierdził, że rada, która powołuje sędziów, nie jest wystarczająco niezależna i że izba dyscyplinująca sędziów nie kwalifikuje się jako sąd na podstawie prawa UE.

ABA wzywa do przeglądu wszystkich spraw dyscyplinarnych

“Polexit nam nie grozi, tylko WypierPol” Donald Tusk o sytuacji w Polsce i o obsesji Kaczyńskiego


ABA zachęca polski rząd do zastosowania się do tej decyzji i zreformowania sądowego systemu dyscyplinarnego. Ponadto ABA wzywa do przeglądu wszystkich spraw dyscyplinarnych, w których podjęto działania przeciwko sędziom, którzy wypowiedzieli się krytycznie na temat nowych przepisów i polityk regulujących polskie sądownictwo.

Biuro Analiz Sejmowych Projekt ustawy dyscyplinujący sędziów “narusza zasadę pierwszeństwa prawa Unii Europejskiej przed prawem polskim”

Tekst oryginalny

WASHINGTON, Dec. 11, 2019 – The American Bar Association welcomes the recent ruling by the Supreme Court of Poland, which found that the court’s Polish Disciplinary Chamber and the National Council of the Judiciary are not sufficiently independent from executive and legislative authorities.

Both entities have been criticized by Polish civil society and international rule-of-law organizations for exerting improper political influence on Poland’s judicial system. 

On Nov. 19, the Court of Justice for the European Union found that the Polish Supreme Court must determine whether those two bodies are sufficiently free from executive and legislative influence to comply with Polish and EU laws. On Dec. 5, the Polish Supreme Court found that the council, which appoints judges, is not sufficiently independent and that the chamber, which disciplines judges, does not qualify as a court under EU law.

The ABA encourages the Polish government to comply with this decision and reform the judicial disciplinary system. Further, the ABA urges a review of all disciplinary cases in which actions were taken against judges who had made critical statements about new laws and policies governing the Polish judiciary.

American Bar Association (ABA) jest największym stowarzyszeniem prawników na świecie. Jako głos narodowy
zawodu prawnika, ABA działa na rzecz poprawy wymiaru sprawiedliwości, promuje programy, które pomagają prawnikom i sędziom w ich pracy, akredytują szkoły prawnicze, zapewnia kontynuuje edukację prawniczą i działa na rzecz budowania społecznego zrozumienia wokół świata
znaczenie praworządności. Zobacz nasze oświadczenie o ochronie prywatności on-line. Śledź najnowsze ABA

https://www.americanbar.org/news/abanews/aba-news-archives/2019/12/statement-of-aba-president-judy-perry-martinez-re–polish-judici/


Podoba Ci się ten artykuł? Udostępnij!

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments