fbpx

“Sukces” rządu na szczycie UE. to krzywda wyrządzona Polakom” Samorządowcy mówią STOP smogowi !!! Smart Metropolia 2019: Klimatyczna Koalicja Polskich Miast i Gmin


Subksrybuj nas na Google News
[boombox_dropcap style=”primary” font_size=”70px” color=”red”
class=”class-name”] O [/boombox_dropcap]

koło godz. 1 w nocy 13 grudnia 2019 przywódcy 26 państw członkowskich Unii Europejskiej (bez Polski) po trudnych negocjacjach uzgodnili nowy ambitny cel unijnej polityki klimatycznej. W roku 2050 UE ma stać się pierwszą neutralną klimatycznie gospodarką.

Polska jednak – jako jedyna – odmówiła akceptacji celu

 i dojdzie do niego „w swoim tempie”. 

Na szczycie Rady Europejskiej czerwcu 2019 Polska wetowała już unijny plan redukcji emisji do zera w roku 2050 razem z Węgrami, Czechami i Estonią. Tym razem sąsiedzi podpisali się pod porozumieniem, podobnie jak uboższe od Polski Bułgaria, Rumunia, czy Chorwacja, a także Słowacja, Litwa i Łotwa.

Odmowa walki z kryzysem klimatycznym to osłabianie najbiedniejszych. Bogaci sobie poradzą – zmienią miejsce zamieszkania, mają prywatne ubezpieczenia. Zwykli Polacy nie dostaną takiej pomocy – 

prof. Philip Alston, wybitny ekspert ONZ komentuje “sukces” rządu na szczycie UE. 

“To atak na następne pokolenia. Krzywda wyrządzona Polakom”  

Tak eksperci mówia o decyzji premiera Morawieckiego o niepodpisaniu konkluzji szczytu UE dotyczącej przyspieszenia transformacji energetycznej całej UE by osiągnąć w 2050 roku neutralność klimatyczną.

„Polska uzyskała zwolnienie z zasady stosowania polityki neutralności klimatycznej już w roku 2050, zgodnie ze swoimi celami. Będziemy w swoim tempie dochodzić do neutralności klimatycznej

” – obwieścił z dumą premier Mateusz Morawiecki 13 grudnia 2019 r. po pierwszym dniu szczytu UE.

Pochwalił go za to Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla PAP:

„Wysoko oceniam to czego dokonał premier Morawiecki. Udało się uniknąć ogromnego niebezpieczeństwa. Mam na myśli kosztowną transformację energetyczną mogącą zagrozić naszej gospodarce, na co nie mielibyśmy wpływu”.

Teraz Komisja Europejska ma wolną rękę do proponowana narzędzi ogłoszonych w ramach inicjatywy Nowego Zielonego Ładu. Zmarnowaliśmy szansę na zostanie bohaterem wieczoru. Pozostaliśmy w roli Czarnego Piotrusia – mówi ekspert po nocnym finale szczytu UE. 

Polska została już sama jako eko-hamulcowy UE

 13 grudnia na zaproszenie Adama Bodnara oraz UN Global ContactNetwork Poland przyjechał do Polski prof. Philip Alston*, specjalny sprawozdawca ONZ ds. skrajnego ubóstwa i praw człowieka. Uczestniczył w III Kongresie Praw Obywatelskich Rzecznika Praw Obywatelskich.

W czerwcu 2019 r. przedstawił głośny raport o zmianach klimatu. Sformułował w nim pojęcie „apartheidu klimatycznego”: zmiany klimatu najbardziej dotkną najbiedniejszych. Bogaci, którzy do zmian klimatycznych najbardziej się przyczynili, będą w stanie lepiej się obronić. Czyli zmiany klimatu zagrażają prawom człowieka.

Polskie samorządy deklarują intensyfikację współpracy na rzecz ochrony klimatu

Polskie samorządy deklarują intensyfikację współpracy na rzecz ochrony klimatu i apelują do rządu o pomoc w realizacji ambitnego celu – osiągnięcia neutralności klimatycznej polskich miast do 2050 r.7 listopada 2019 r., przedstawiciele największych samorządów podpisali deklarację o współpracy i powołaniu Koalicji.

W trakcie konferencji prasowej, która odbyła się tuż przed oficjalnym otwarciem kongresu Smart Metropolia w Amber Expo, „Deklarację współpracy polskich miast i gmin” (jej treść w dolnej części tekstu) podpisało kilkunastu prezydentów i burmistrzów.

Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz otworzyła konferencję:

 – My, samorządowcy, jesteśmy od realnej codziennej pracy, z tego nas rozliczają mieszkańcy i mamy pełną świadomość negatywnego wpływu zmian klimatycznych na życie w naszych miastach czy gminach. Dlatego podpisujemy deklarację, za którą idą konkretne czyny. Symbolicznie, podpisy złożą dziś przedstawiciele kilkunastu miast i gmin, ale zapraszamy wszystkie samorządy do współpracy – podkreśla Aleksandra Dulkiewicz. – 

Apelujemy wspólnie do rządu, by w ramach realizacji przyszłego budżetu UE wsparł nas w działaniach. Realizacja celów związanych z przeciwdziałaniem zmianom klimatycznym, czy elektromobilnością odegra w nadchodzącej perspektywie kluczową rolę.

Prezydent Łodzi, Hanna Zdanowska dodaje:

 – Co po nas pozostanie? My zadajemy sobie dziś to pytanie, ale nasi rodzice nie do końca mieli świadomość, jak zmiany cywilizacyjne wpływają na kondycję naszej planety. Naszą rolą jest zadbać o jej ochronę, ponieważ nasze dzieci, czy wnuki mogą już nie mieć na to szansy .Rząd ogranicza nam wpływy do budżetów, ale my, w miarę swoich możliwości, wzięliśmy już sprawy w swoje ręce.

Hanna Zdanowska przypomniała o zespole ds. EKOstrategii powołanym kilka miesięcy temu w ramach Unii Metropolii Polskich, który kończy pracę nad „Koszykiem dobrych praktyk”, czyli rozwiązań dotyczących realizacji celów polityki proklimatycznej już teraz stosowanych w poszczególnych polskich miastach. „Koszyk” zostanie upubliczniony i będzie mogła korzystać z niego każda gmina.

– Smog i retencja nie mają granic. Wspólnie jesteśmy odpowiedzialni za działania mające na celu ochronę klimatu i przeciwdziałanie skutkom jego zmian –

Od l.: Wojciech Szczurek prezydent Gdyni, Bogdan Wenta prezydent Kielc, zastępczyni prezydenta Poznania Katarzyna Kierzek-Koperska, Aleksandra Dulkiewicz prezydent Gdańska

 zakończyła Hanna Zdanowska.

Wojciech Szczurek prezydent Gdyni, Bogdan Wenta prezydent Kielc, Katarzyna Kierzek-Koperska zastępczyni prezydenta Poznania, Aleksandra Dulkiewicz prezydent Gdańska

 Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek przypomniał, że przez minione 30 lat samorządy dużo inwestowały w ochronę środowiska, budując m.in. oczyszczanie ścieków

:- Nie czas osiąść na laurach. Dotychczasowe doświadczenie w tym zakresie to baza dla tworzenia kolejnych projektów. Jednak realizacja rozwiązań proklimatycznych wymaga czasu i dużych środków finansowych – 

podkreśla Wojciech Szczurek. –

Mówimy dziś o tym głośno jako samorządy, bo widzimy rolę państwa w tym zakresie. Odbieranie samorządom środków finansowych pozbawiaja je możliwości konkretnych działań. Dlatego, z jednej strony, potrzebna jest nam odpowiednia polityka państwa, a z drugiej – współpraca na szczeblu miast i gmin.

Deklarację podpisał też prezydent Kielc, Bogdan Wenta,  oraz prezydenci Wałbrzycha, czy Jeleniej Góry: – 

Ta strategia to nasz obowiązek

 – mówił Bogdan Wenta-

– Wiele danych dotyczących stanu środowiska naturalnego, zestawionych w skali Europy, ustawia polskie miasta na niechlubnych ostatnich pozycjach. Jesteśmy czarnym punktem na mapach jako kraj. Naszą perspektywą musi być zrównoważony rozwój.

Zastępczyni prezydenta Poznania Katarzyna Kierzek-Koperska: 

– Nasze miasto boryka się ze smogiem i suszą. Niestety, nie mamy wsparcia w tej kwestii ze strony rządu. Oczekujemy wieloletniego programu odejścia od węgla i rozwiązania problemów związanych z retencją, a mamy deklarację głowy państwa, że węgiel będzie miała się dobrze przez kolejnych 200 lat 

– zaznaczyła prezydent Poznania. 

– Liczymy na to, że dzięki nowej perspektywie finansowej, w której Komisja Europejska deklaruje przeznaczenie 40 proc. budżetu unijnego na cele związane ze zmianami klimatycznymi, zbudujemy nowy system retencji i stworzymy inne niezbędne rozwiązania dla przyszłości naszej planety. Rok 2020 będzie dla samorządów najtrudniejszy. Finansowanie z UE nie będzie jeszcze dostępne, a budżety miast są okrojone. Nie poddamy się i będziemy stawiać czoła wyzwaniom klimatycznym na tyle, na ile będziemy w stanie.

Pod deklaracją podpisy złożyło kilkunastu samorządowców z Pomorza i Polski

Pod deklaracją podpisy złożyło kilkunastu samorządowców z Pomorza i Polski

DEKLARACJA WSPÓŁPRACY KLIMATYCZNEJ POLSKICH MIAST I GMIN
Z DNIA 7 LISTOPADA 2019 R.

Zważywszy, że Polska ratyfikowała Porozumienie Paryskie, którego celem jest utrzymanie wzrostu globalnych średnich temperatur, jako przedstawiciele lokalnych wspólnot samorządowych, których mieszkańcy coraz częściej borykają się ze skutkami zmian klimatu, ustalamy co następuje:

Paragraf 1
Deklarujemy potrzebę zintensyfikowania wspólnego działania na rzecz ochrony klimatu. Konieczne jest przyspieszenie działań poprzez rewizję i aktualizację miejskich polityk publicznych, w szczególności polityki energetycznej, polityki rozwoju, polityki przestrzennej oraz inwestycyjnej, a także polityki transportowej oraz wdrażanie Planów Gospodarki Niskoemisyjnej.

Poczuwając się do odpowiedzialności za los przyszłych pokoleń apelujemy do polskiego Rządu o wyznaczenie ambitnych celów zmierzających do osiągnięcia neutralności klimatycznej polskich miast do 2050 r. Oczekujemy wypracowania w skali kraju rozwiązań i zapewnienia finansowania, które umożliwi spełnienie celów klimatycznych i energetycznych Unii Europejskiej. Deklarujemy wkład merytoryczny i finansowy w realizację tych przedsięwzięć.

Paragraf 2
Mając na uwadze fakt, że adaptacja do zmian klimatu ma charakter lokalny oraz wymaga holistycznego podejścia w wymiarze środowiskowym, społecznym i ekonomicznym, postanawiamy, w miarę możliwości samorządu, o wdrażaniu Planów Adaptacji do Zmian Klimatu w celu budowania odporności naszych miast i gmin na negatywne konsekwencje zmian klimatu.

Paragraf 3
Mając na uwadze, że odwrócenie aktualnych negatywnych trendów wymaga partnerskiego współdziałania, a w tym przede wszystkim: wspólnej promocji i edukacji w zakresie celów klimatycznych, wymiany doświadczeń, wypracowania najlepszych rozwiązań oraz podejmowania wspólnych przedsięwzięć na rzecz realizacji celów, o których mowa w niniejszej deklaracji, powołujemy Klimatyczną Koalicję Polskich Miast i Gmin.
  Deklaracja wchodzi w życie z dniem podpisania.


Podoba Ci się ten artykuł? Udostępnij!

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments