fbpx

Z funduszu pomocy pokrzywdzonym, Ministerstwo Ziobry finansuje sprzęt inwigilacyjny dla CBA. Czy będzie postępowanie?


Subksrybuj nas na Google News
[boombox_dropcap style=”primary” font_size=”70px” color=”red”
class=”class-name”] T [/boombox_dropcap]

VN nadało reportaż z którego wynika, że CBA za pieniądze Ministerstwa Sprawiedliwości przeznaczone dla ofiar przestępstw kupiło sprzęt do inwigilacji na łączna kwotę 34 mln złotych.

Najwyższa Izba Kontroli, w ramach corocznej analizy wykonania budżetu państwa, przeprowadziła kilkaset kontroli instytucji, które wydają publiczne pieniądze.  Kontrolę przeprowadzono również w Ministerstwie Sprawiedliwości. Kontrolerzy natrafili na wiele nieścisłości o których, pisaliśmy już wcześniej.

Imprezka i lans PiS za 1,3 mln z ministerstwa Ziobry. Ośmiorniczki z najwyższej półki.

24 mln na kamizelki z logo M. Sprawiedliwości. Raport NIK Która Prokuratura zajmie się Prokuratorem Generalnym?

Oprócz wielu innych nieścisłości uwagę zwrócił wydatek 25 mln zł z funduszu sprawiedliwości przeznaczonego dla ofiar przestępstw. Uwagę kontrolerów zwrócił fakt zakupu techniki specjalnej dla CBA, co nie było zgodne z celem tego funduszu.

Zakwestionowaliśmy i to jest w dokumentach jawnych przekazanie kwoty 25 mln zł, a to była kwota ewidentnie środków publicznych w sposób niezgodny z paroma ustawami – powiedział Marek Bieńskowski z Najwyższej Izby Kontroli.

Dziennikarze ustalili, że pieniądze wydatkowane były na zakup systemu do inwigilacji osób poprzez ich telefony komórkowe. Pegasus – najlepszy i najdroższy system inwigilacji stworzony do walki z terroryzmem.  Problem tylko w tym że w zakresie działa CBA nie ma walki z terrorystami. To domena innego departamentu – CBŚ. Szerzej o systemie pisaliśmy na

“Broń atomowa w rękach służb”. CBA ma system, który każdego może śledzić, podsłuchiwać i podglądać.

Na co powinny iść pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości.

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej zwany dalej Funduszem Sprawiedliwości  jest funduszem celowym ukierunkowanym na pomoc osobom pokrzywdzonym i świadkom, przeciwdziałanie przestępczości oraz pomoc postpenitencjarną. Dysponentem Funduszu Sprawiedliwości jest Minister Sprawiedliwości. 

Środki Funduszu przeznaczane są na:

 • pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym, zwłaszcza na pomoc medyczną, psychologiczną, rehabilitacyjną, prawną oraz materialną,
 • pomoc postpenitencjarną osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych 
  oraz osobom im najbliższym, udzielaną przez zawodowych kuratorów sądowych oraz Służbę Więzienną,
 • działalność podejmowaną lub powierzoną przez Dysponenta Funduszu, mającą na celu wsparcie i rozwój systemu pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz pomocy postpenitencjarnej,
  a także przeciwdziałanie przyczynom przestępczości, polegającą w szczególności na:
  • promowaniu i wspieraniu inicjatyw oraz przedsięwzięć służących poprawie sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz skutecznej readaptacji skazanych,
  • podejmowaniu przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i informacyjnym, w tym dotyczących przyczyn 
   i uwarunkowań przestępczości oraz jej zapobiegania,
  • pokrywaniu kosztów związanych z organizowaniem i prowadzeniem kształcenia, studiów podyplomowych, kursów dokształcających,
  • podejmowaniu, organizowaniu i zlecaniu badań naukowych, prac rozwojowych, współpracy z innymi jednostkami w tym zakresie, dotyczących sytuacji oraz potrzeb osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków, osób skazanych, a także przyczyn i uwarunkowań przestępczości oraz sposobów jej zapobiegania,
  • promowaniu systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz pomocy postpenitencjarnej,
  • upowszechnianiu wiedzy na temat praw osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów, w szczególności mediacji w sprawach rodzinnych, nieletnich i karnych,
  • działaniu wspierającym rodziny zagrożone dysfunkcyjnością, w szczególności w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień oraz współuzależnień i rozwiązywania konfliktów w rodzinie.

Kolejna klapa PiS. E-dowody osobiste mają błąd. Brak matki i ojca?

Kontrola wykazała nieprawidłowości, brak reakcji prokuratury

Nic tu nie ma o zakupie sprzętu operacyjnego dla CBA. W związku z tym, czy będzie jakieś postępowanie wyjaśniające prokuratury przeciwko Ministrowi i Prokuratorowi Generalnemu w jednej osobie? Kontrola NIK zakończyła się już pod koniec czerwca br. To chyba wystarczająca ilość czasu.

Źródła :


Podoba Ci się ten artykuł? Udostępnij!

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments